Kỹ năng mềm Có 2 khóa.

1 - 2/2
  • Khóa học Microsoft Projet Cơ bản
    450 000 ₫

    Khóa học Microsoft Project giúp học viên có thể hiểu và nắm vững được các kiến thức và kỹ năng quan trọng của Microsoft Project để áp dụng lập và quản lý kế hoạch dự án một cách hiệu quả và chuyên nghiệp.

  • Khóa học Microsoft Project nâng cao
    590 000 ₫

    Khóa học Microsoft Project nâng cao cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên sâu cho học viên để lập kế hoạch dự án và quản lý dự án hiệu quả với Microsoft Project: - Nắm vững các chức năng chuyên sâu của Microsoft Project 2013. - Lập hoàn chỉnh kế hoạch dự án - Cập nhật, điều chỉnh và theo dõi tiến độ dự án. - Tối ưu hóa kế hoạch dự án.

1 - 2/2