Lập trình mobile Có 16 khóa.

1 - 12/16
 • Khóa học Lập trình Android

  Khi tham gia khóa học Lập trình Android, học viên sẽ học được các kiến thức và kỹ năng cơ bản để lập trình các ứng dụng chạy trên nền Android - một trong những hệ điều hành mobile phổ biến nhất hiện nay. Sau khi học xong, học viên có đầy đủ nền tảng để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu.

 • Khóa học Lập trình JAVA
  390 000 ₫

  Khóa học Lập trình Java giúp học viên có thể: • Biết cách thiết lập môi trường lập trình java. • Hiểu rõ mô hình lập trình hướng đối tượng trong java. • Có thể tự phát triển các ứng dụng tạo bởi ngôn ngữ java. • Nắm bắt phương pháp viết ứng dụng android. • Chuẩn bị cho học viên cơ hội nghề nghiệp lập trình mobile chuyên nghiệp trong tương lai.

 • Khóa học Lập trình Android nâng cao

  Khóa học lập trình Android nâng cao sẽ trang bị cho học viên các kỹ năng và kiến thức để trở thành một lập trình viên Android chuyên nghiệp.

 • Khóa học Lập trình Visual C Sharp 2013
  390 000 ₫

  Khóa học Lập trình Microsoft Visual C# 2013 trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng dành cho một lập trình viên bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# - một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Khoá học Microsoft Visual C# 2013 sẽ giúp cho học viên có cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu về lập trình các ứng dụng phức tạp, game, web...

 • Lập trình game bằng Unity
  0 ₫ 490 000 ₫

  Tài trợ 100% học phí nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 Khóa học Hướng dẫn lập trình game cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế và lập trình game 2D bằng Unity trong thời gian nhanh nhất. 

  Đang khuyến mãi
 • Khóa học Thiết kế và Lập trình Game2D nâng cao
  790 000 ₫

  Mục tiêu khoá học này là hướng dẫn học viên nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế và lập trình game bằng Unity, đặc biệt chú trọng đến việc xử lý các animation trong game.

 • Lập trình Multimedia trên Android
  150 000 ₫

  Với khóa học này, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức chuyên sâu về lập trình Multimedia trên Android.

 • Android - Data Storage and Communication

  Trong khóa học này, học viên sẽ được cung cấp các kiến thức Android chuyên về Data storage (Shared Preferences, Internal Storage, External Storage), các thao tác với SQLite Database, xây dựng ứng dụng tương tác với Webservice chạy trên HĐH Android.

 • Lập trình bản đồ trên Android
  120 000 ₫

  Với khóa học này, học viên sẽ được đào tạo các kiến thức nâng cao chuyên sâu về Google maps trong việc lập trình các ứng dụng chạy trên HĐH Android.

 • Unity cơ bản
  220 000 ₫

  Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về Unity3D - một trong những game engine nổi tiếng hiện nay để học viên có kiến thức nền tảng nghiên cứu và phát triển game hoàn chỉnh dựa trên game engine này.

 • Lập trình game2D bằng Unity
  340 000 ₫

  Cung cấp cho học viên các kiến thức để xây dựng một game hoàn chỉnh bằng Unity - một trong những game engine nổi tiếng nhất hiện nay.

 • Phát hành Android App lên Google Play Store
  120 000 ₫

  Chỉ dẫn chi tiết từng bước cách phát hành Android App hoặc Android game lên Google Play Store.

1 - 12/16