Lập trình mobile Có 14 khóa.

13 - 14/14
  • Phát triển và phát hành Android apps
    290 000 ₫

    Với khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn từn bước từ A-Z:  + Phát triển hoàn chỉnh ứng dụng android: OTVietnam Shopping List:        Ứng dụng giúp lập danh sách những thứ cần mua trước khi đi shopping.        Cho phép đánh dấu các món đã mua xong  + Tài khoản trên Google Play Store cho Developer.  + Upload ứng dụng OTVietnam Shopping List lên Google...

  • Lập trình game cho mobile

    Khóa học dành cho những ai mong muốn trở thành lập trình viên chuyên nghiệp về phát triển game cho mobile. Vui lòng liên hệ hotline 0987658143 hoặc email để được tư vấn trước khi ghi danh theo học.

13 - 14/14