Lập trình mobile Có 13 khóa.

13 - 13/13
  • Phát triển và phát hành Android apps
    0 ₫ 290 000 ₫

    Với khóa học này, học viên sẽ được hướng dẫn từn bước từ A-Z:  + Phát triển hoàn chỉnh ứng dụng android: OTVietnam Shopping List:        Ứng dụng giúp lập danh sách những thứ cần mua trước khi đi shopping.        Cho phép đánh dấu các món đã mua xong  + Tài khoản trên Google Play Store cho Developer.  + Upload ứng dụng OTVietnam Shopping List lên Google...

    Đang khuyến mãi
13 - 13/13