Lập trình Game Có 7 khóa.

1 - 7/7
 • Khóa học Lập trình Visual C Sharp 2013
  390 000 ₫

  Khóa học Lập trình Microsoft Visual C# 2013 trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng dành cho một lập trình viên bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# - một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Khoá học Microsoft Visual C# 2013 sẽ giúp cho học viên có cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu về lập trình các ứng dụng phức tạp, game, web...

 • Lập trình game bằng Unity
  0 ₫ 490 000 ₫

  Tài trợ 100% học phí nhân dịp lễ Quốc khánh 2/9 Khóa học Hướng dẫn lập trình game cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế và lập trình game 2D bằng Unity trong thời gian nhanh nhất. 

  Đang khuyến mãi
 • Khóa học Thiết kế và Lập trình Game2D nâng cao
  790 000 ₫

  Mục tiêu khoá học này là hướng dẫn học viên nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế và lập trình game bằng Unity, đặc biệt chú trọng đến việc xử lý các animation trong game.

 • Unity cơ bản
  220 000 ₫

  Cung cấp cho học viên các kiến thức cơ bản về Unity3D - một trong những game engine nổi tiếng hiện nay để học viên có kiến thức nền tảng nghiên cứu và phát triển game hoàn chỉnh dựa trên game engine này.

 • Lập trình game2D bằng Unity
  340 000 ₫

  Cung cấp cho học viên các kiến thức để xây dựng một game hoàn chỉnh bằng Unity - một trong những game engine nổi tiếng nhất hiện nay.

 • Phát hành Android App lên Google Play Store
  120 000 ₫

  Chỉ dẫn chi tiết từng bước cách phát hành Android App hoặc Android game lên Google Play Store.

 • Khóa học Thiết kế và Lập trình game 2D
  4 900 000 ₫

  Đây là khóa học đặc biệt được thiết kế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng từ cơ bản đến nâng cao để thiết kế, lập trình và phát hành một game 2D bằng Unity cho các nền tảng mobile, web, pc, tablet. Khuyến mãi chỉ dành cho các bạn ghi danh trước ngày 31/7/2017

1 - 7/7