Lập trình Game Có 4 khóa.

1 - 4/4
 • Khóa học Lập trình Visual C Sharp 2013
  0 ₫ 390 000 ₫

  Khóa học Lập trình Microsoft Visual C# 2013 trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng dành cho một lập trình viên bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# - một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay. Khoá học Microsoft Visual C# 2013 sẽ giúp cho học viên có cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu về lập trình các ứng dụng phức tạp, game, web...

  Đang khuyến mãi
 • Lập trình game bằng Unity
  0 ₫ 490 000 ₫

  Khóa học Hướng dẫn lập trình game cung cấp cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản để thiết kế và lập trình game 2D bằng Unity trong thời gian nhanh nhất. 

  Đang khuyến mãi
 • Khóa học Thiết kế và Lập trình Game2D nâng cao
  0 ₫ 790 000 ₫

  Mục tiêu khoá học này là hướng dẫn học viên nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế và lập trình game bằng Unity, đặc biệt chú trọng đến việc xử lý các animation trong game.

  Đang khuyến mãi
 • Phát hành Android App lên Google Play Store
  0 ₫ 120 000 ₫

  Chỉ dẫn chi tiết từng bước cách phát hành Android App hoặc Android game lên Google Play Store.

  Đang khuyến mãi
1 - 4/4