Kế toán Có 6 khóa.

1 - 6/6
 • Nguyên lý Kế toán

  Cung cấp cho học viên những nội dung, kiến thức nền về luật kế toán, những quy định và cách hiểu, quy luật, nguyên lý vận hành trong kế toán, cách tổ chức công tác kế toán, công cụ và biểu mẫu, chứng từ sử dụng trong kế toán,…

 • Kế toán thuế

  Khóa học cung cấp cho học viên những nội dung, kiến thức về nghiệp vụ kế toán thuế, nền tảng pháp lý, cách thức thực hành và những kinh nghiệm thực tế trong công tác kế toán đối với cơ quan thuế. Giúp kế toán viên phụ trách kế toán thuế làm tốt vai trò của mình với Doanh nghiệp và cơ quan quản lý thuế trong việc cung cấp thông tin minh bạch, đúng và phù...

 • Kế toán doanh nghiệp - PHẦN I

  Giúp học viên nắm vững và chuyên sâu các Nghiệp vụ Kế toán vật tư, Kế toán hàng hóa, Kế toán chi phí mua hàng, Kế toán mua hàng và bán hàng.

 • Kế toán doanh nghiệp - PHẦN II

  Giúp học viên nắm vững và chuyên sâu các nghiệp vụ Kế toán tài sản cố định, Kế toán tiền lương và Kế toán các nghiệp vụ kinh tế khác như khấu hao, dự phòng, chi phí trả trước, tỷ giá,...

 • Kế toán doanh nghiệp - PHẦN III

  Giúp học viên nắm vững các nghiệp vụ Kế toán vốn bằng tiền, Kế toán chi phí, tập hợp chi phí, kế toán giá thành, Kế toán xác định kết quả kinh doanh, các phần hành kế toán khác và Báo cáo kế toán, báo cáo thuế.

 • Kế toán chi phí và tính giá thành

  Cung cấp cho học viên kiến thức chuyên đề Kế toán Chi phí và tính giá thành của Kế toán doanh nghiệp.

1 - 6/6