Tôi có phải truy cập vào tài nguyên học tập vào giờ quy định không?

 (0)    0

  Câu hỏi thường gặp

Hầu như là không. Bạn truy cập tài nguyên học tập khi nào bạn thấy thuận tiện nhất có thể. Tuy nhiên, có thể một số khóa học chỉ cho phép bạn truy cập vào thời gian học theo lịch biểu. Điều đó nếu có sẽ thông báo cho bạn biết trước.

 (0)    0

Bình luận của bạn đã được cập nhật. Cảm ơn!
Nhập bình luận
Nhập mã bảo vệ