Tôi có thể ghi danh khóa học chưa khai giảng không?

 (0)    0

  Câu hỏi thường gặpHướng dẫn học viên  

  • Có. Bạn có thể ghi danh một khóa học sắp khai giảng. Đến ngày khai giảng, bạn có thể vào lớp học.
  • Với các khóa học khác không ghi ngày khai giảng, bạn có thể ghi danh học bất kỳ khi nào.

 (0)    0

Bình luận của bạn đã được cập nhật. Cảm ơn!
Nhập bình luận
Nhập mã bảo vệ