Khóa học Lập trình Visual C Sharp 2013

Học phí: 390 000 ₫

Khóa học Lập trình Microsoft Visual C# 2013 trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng dành cho một lập trình viên bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# - một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay.

Khoá học Microsoft Visual C# 2013 sẽ giúp cho học viên có cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu về lập trình các ứng dụng phức tạp, game, web hoặc các ứng dụng database.

More details

Giới thiệu khóa học

Visual C# là một ngôn ngữ hướng đối tượng trong sáng và an toàn cho phép các nhà phát triển dễ xây dựng một loạt các ứng dụng an toàn và mạnh mẽ chạy trên .NET Framework. Bạn có thể sử dụng C# để tạo ra các ứng dụng truyền thống Windows, dịch vụ Web XML, thành phần phân phối (components), ứng dụng dạng client-server, ứng dụng cơ sở dữ liệu, và nhiều hơn thế nữa. Visual C# cung cấp một trình soạn thảo mã nguồn tiên tiến, thuận tiện việc thiết kế giao diện người dùng (interface desinger), trình kiểm lỗi (debugger), và nhiều công cụ khác để làm cho nó dễ dàng hơn cho việc phát triển các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ C# và .NET Framework.

 Khoá học này được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về Lập trình C# làm nền tảng cho học viên tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc có thể nghiên cứu phát triển game với Unity3D – một game engine nổi tiếng và rất thông dụng hiện nay.

Bình luận

Thêm bình luận

Khóa học Lập trình Visual C Sharp 2013

Khóa học Lập trình Visual C Sharp 2013

Khóa học Lập trình Microsoft Visual C# 2013 trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng dành cho một lập trình viên bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# - một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay.

Khoá học Microsoft Visual C# 2013 sẽ giúp cho học viên có cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu về lập trình các ứng dụng phức tạp, game, web hoặc các ứng dụng database.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Giới thiệu chung về khóa học Video
Giới thiệu về C# Video
.NET Framework Video
MS Visual Studio 2013 Video
Làm quen giao diện VS Studio 2013 Video
Viết ứng dụng C# đầu tiên Video
Namespace trong C# Video
Viết ứng dụng đồ họa đầu tiên bằng C# Video
Statement và Identify trong C# Video
Biến và Kiểu dữ liệu cơ sở Video
Hằng trong C# Video
Chuyển đổi kiểu dữ liệu Video
Toán tử số học Video
Thứ tự thực hiện toán tử số học Video
Tăng giảm giá trị biến Video
Khai báo và sử dụng method Video
Phạm vi biến Video
Biến và toán tử logic Video
Cấu trúc điều kiện if Video
Cấu trúc điều khiển switch Video
Vòng lặp while Video
Vòng lặp do...while Video
Vòng lặp for Video
Bài tập Cấu trúc lặp -while-do..while-for File
Mảng và sử dụng mảng Video
Copy Array Video
Mảng nhiều chiều Video
Bài tập phần Array File
LIST - Khai báo và sử dụng Video
Chèn / Xóa và Sắp xếp trong List Video
Bài tập phần List File
Định nghĩa, khai báo và sử dụng Class Video
Constructor method của Class Video
Static Class Video
Thừa kế trong C# 2013 (1) Video
Thừa kế trong C# 2013 (2) Video
Bài tập - Class File
Tài liệu C# kèm theo khóa học File
Link download MS VS 2013 Community File
Bài tập C# -Phần 1-2-3-4 File
SourceCode Demo (zip) File

GIẢNG VIÊN

MekongEdu Jsc

MekongEdu Jsc

Trung tâm Đào tạo và Phát triển kỹ năng cá nhân

MekongEdu Jsc là đơn vị đào tạo chuyên nghiệp thường xuyên tổ chức các khóa học ngắn hạn có chất lượng cao, nội dung chuyên biệt với mục tiêu tập trung các kỹ năng phát triển năng lực cá nhân. Với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp đã trải qua rất nhiều năm thực tế đã tích cực tham gia sản xuất nội dung nhiều khóa đào tạo chất lượng tốt và có tính thực tiễn cao.
Thông tin về MekongEdu Jsc:
Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Mekong.
Tên viết tắt: MekongEdu Jsc.
Giấy đăng ký kinh doanh số 0312795834 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.
Địa chỉ: 369/2 Nguyễn Thái Bình, P.12, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Điện thoại: (08) 22 170 852

Website: http://mekongedu.com

. Hoạt động chủ yếu của MekongEdu Jsc:

- Tổ chức Đào tạo online

- Đào tạo tập trung theo các chương trình có sẵn

- Đào tạo theo nhu cầu riêng của các học viên và tổ chức

Khóa học liên quan

Khóa học cùng chuyên mục