Khóa học Lập trình Visual C Sharp 2013

Khóa học Lập trình Microsoft Visual C# 2013 trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng dành cho một lập trình viên bắt đầu nghiên cứu ngôn ngữ lập trình C# - một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhất hiện nay.

Khoá học Microsoft Visual C# 2013 sẽ giúp cho học viên có cơ sở để nghiên cứu chuyên sâu về lập trình các ứng dụng phức tạp, game, web hoặc các ứng dụng database.

More details

Hotline tư vấn: 098765 8143

Giới thiệu khóa học

Visual C# là một ngôn ngữ hướng đối tượng trong sáng và an toàn cho phép các nhà phát triển dễ xây dựng một loạt các ứng dụng an toàn và mạnh mẽ chạy trên .NET Framework. Bạn có thể sử dụng C# để tạo ra các ứng dụng truyền thống Windows, dịch vụ Web XML, thành phần phân phối (components), ứng dụng dạng client-server, ứng dụng cơ sở dữ liệu, và nhiều hơn thế nữa. Visual C# cung cấp một trình soạn thảo mã nguồn tiên tiến, thuận tiện việc thiết kế giao diện người dùng (interface desinger), trình kiểm lỗi (debugger), và nhiều công cụ khác để làm cho nó dễ dàng hơn cho việc phát triển các ứng dụng dựa trên ngôn ngữ C# và .NET Framework.

 Khoá học này được thiết kế để cung cấp kiến thức và kỹ năng cơ bản về Lập trình C# làm nền tảng cho học viên tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu hơn hoặc có thể nghiên cứu phát triển game với Unity3D – một game engine nổi tiếng và rất thông dụng hiện nay.

Nội dung khóa học

PHẦN 1. GIỚI THIỆU Microsoft Visual C# 2013

1. Giới thiệu C# và MS Visual Studio 2013

2. Cài đặt MS Visual Studio 2013

3. Làm quen môi trường MS Visual Studio 2013

4. Tạo ứng dụng C# đầu tiên

5. Sử dụng namespaces

6. Tạo ứng dụng đồ họa mới bằng C#

PHẦN 2. BIẾN, TOÁN TỬ VÀ BIỂU THỨC

1. Statement, identifier và keyword trong C#

2. Biến - Đặt tên biến - Khai báo biến

3. Kiểu dữ liệu cơ sở - Các kiểu dữ liệu cơ sở - Sử dụng kiểu dữ liệu cơ sở trong code C#

4. Chuyển đổi kiểu dữ liệu - Kiểu String sang các kiểu khác (Parse và TryParse) - Đổi kiểu tùy ý (Convert) - Đổi sang kiểu String - Casting

5. Toán tử số học - Toán tử số học và kiểu dữ liệu - Thứ tự ưu tiên thực hiện toán tử - Tăng, giảm giá trị biến

6. Phép gán kết hợp toán tử

PHẦN 3 - METHOD TRONG C#

1. Giới thiệu method

2. Khai báo method

3. Giá trị trả về của method

4. Sử dụng method

5. Sử dụng tham số trong method

6. Phạm vi biến trong các method

PHẦN 4 - PHÁT BIỂU ĐIỀU KIỆN

1. Khai báo biến Boolean (logic)

2. Sử dụng toán tử Boolean

3. Cấu trúc điều kiện if

4. Cấu trúc điều kiện switch

PHẦN 5 - CẤU TRÚC LẶP

1. Cấu trúc lặp while

2. Cấu trúc lặp for

3. Cấu trúc lặp do … while

PHẦN 6 - MẢNG (ARRAY)

1. Giới thiệu mảng trong C#

2. Khai báo biến array

3. Tạo array instance

4. Xử lý từng phần tử trong array

5. Lặp qua toàn array

6. Copy array

7. Mảng nhiều chiều

PHẦN 7 - LIST

1. Giới thiệu C# Collection – List

2. Khai báo List

3. Thêm hoặc chèn một phần tử vào list

4. Xóa phần tử trong List

5. Sử dụng/ gán giá trị cho phần tử

6. Duyệt toàn bộ list bằng for và foreach

7. Sắp xếp phần tử trong List

PHẦN 8 - CLASS

1. Giới thiệu Class trong C#

2. Định nghĩa và sử dụng một class

3. Kiểm soát truy cập đến class

4. Constructor của class

5. Kế thừa một class

PHẦN 9 - QUẢN LÝ LỖI VÀ CÁC EXCEPTIONS

1. Chạy và gỡ lỗi trong C#

2. Code and Exception

3. Throwing exceptions

Trong mỗi bài học sẽ có demo cụ thể, kèm theo các bài tập để học viên rèn luyện kỹ năng.

GIẢNG VIÊN

Công ty CP Đầu tư Giáo dục Mekong

Công ty CP Đầu tư Giáo dục Mekong

Đào tạo và Phát triển năng lực cá nhân

Công ty CP Đầu tư Giáo dục Mekong là đơn vị đào tạo chuyên nghiệp thường xuyên tổ chức các khóa học ngắn hạn có chất lượng cao, nội dung chuyên biệt với mục tiêu tập trung các kỹ năng phát triển năng lực cá nhân. Với đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp đã trải qua rất nhiều năm thực tế đã tích cực tham gia sản xuất nội dung nhiều khóa đào tạo chất lượng tốt và có tính thực tiễn cao.
Thông tin về Công ty:
Tên tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Giáo dục Mekong.
Tên viết tắt: MekongEdu Jsc.
Giấy đăng ký kinh doanh số 0312795834 do Sở KH&ĐT TP.HCM cấp.
Địa chỉ: Tòa nhà số 316 Lê Văn Sỹ, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp.HCM.
Điện thoại: 098 765 8143

. Hoạt động chủ yếu của MekongEdu Jsc:

- Tổ chức Đào tạo online

- Đào tạo tập trung theo các chương trình có sẵn

- Đào tạo theo nhu cầu riêng của các học viên và tổ chức

Khóa học liên quan

Khóa học cùng chuyên mục

Học viên ghi danh khóa này cũng ghi danh: