Khóa học Cài đặt và Quản trị Windows Server 2012

Học phí: 490 000 ₫

Sau khi hoàn thành khóa học Cài đặt và Quản trị Windows Server 2012, học viên có thể:

  • Cài đặt và cấu hình Windows Server 2012, Mô tả về AD DS
  • Quản lý các đối tượng AD DS, Tự động hóa việc quản trị AD DS
  • Thực hiện IPv4, Thực hiện DHCP, Thực hiện DNS, Thực hiện IPv6, Thực hiện lưu trữ cục bộ (local storage)

More details

Hotline tư vấn: 098765 8143

Giới thiệu khóa học

Window Server 2012 là hệ điều hành Windows Server thông dụng nhất cho tới thời điểm hiện nay, được thiết kế nhằm tăng cường sức mạnh cho các mạng, ứng dụng và dịch vụ Web thế hệ mới. Với Windows Server 2012, bạn có thể phát triển, cung cấp và quản lý các trải nghiệm người dùng và ứng dụng phong phú, đem tới một hạ tầng mạng có tính bảo mật cao, và tăng cường hiệu quả về mặt công nghệ và giá trị trong phạm vi tổ chức của mình.

Trọng tâm của khóa học này giúp học viên cài đặt và cấu hình hệ thống máy chủ Windows Server 2012, cung cấp kiến thức liên quan đến việc triển khai và cấu hình các ứng dụng cốt lõi như Active Directory Domain Services (AD DS), networking services, Hyper-V configuration và Group Policy.

Nội dung Khóa học này là một trong ba thành phần để học viên có thể thi lấy chứng chỉ quốc tế MCSA Windows Server 2012: Installing and Configuring Windows Server 2012 + Administering Windows Server 2012 + Configuring Advanced Windows Server 2012 Services = MCSA Windows Server 2012.

Với các bài giảng cô đọng và dễ hiểu được thực hiện bới giảng viên Nguyễn Minh Khang - một kỹ sư nhiều kinh nghiệm, học viên sẽ có cơ hội nắm bắt một cách nhanh nhất các kiến thức và kỹ năng thực hành triển khai hệ thống máy chủ dựa trên nền Windows Server 2012.

Nội dung khóa học

Bài 1: Triển khai và quản lý Windows Server 2012

Bài 2: Giới thiệu về Active Directory Domain Services (AD DS)

Bài 3: Quản lý các đối tượng AD DS

Bài 4: Tự động hóa quản trị AD DS

Bài 5: Thực hiện IPv4

Bài 6: Thực hiện DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

Bài 7: Thực hiện DNS (Domain Name System)

Bài 8: Thực hiện IPv6

Bài 9: Thực hiện Local Storage

Bài 10: Thực hiện Các dịch vụ File và máy in

Bài 11: Thực hiện chính sách nhóm (Group Policy)

Bài 12: Bảo mật Windows Servers sử dụng GPO( Group Policy Objects)

Bài 13: Thực hiện ảo hóa máy chủ với Hyper-V

Yêu cầu khóa học

Học viên cần có kiến thức cơ bản về tin học.

Khóa học liên quan

Từ khóa:

Khóa học cùng chuyên mục

Học viên ghi danh khóa này cũng ghi danh: