HTML5 và CSS3

Khóa học phù hợp cho các bạn: Muốn bước vào ngành thiết kế web mà không phải học lại các phiên bản cũ của HTML và CSS. Các bạn đang làm lập trình web cần biết tính năng mới của HTML5 và CSS3 để làm việc hiệu quả và tiết kiệm thời gian hơn. Các bạn đang làm thiết kế web muốn tham khảo nhanh các điểm mới cơ bản và quan trọng của HTML5 và CSS3.

More details

Hotline tư vấn: 098765 8143

Giới thiệu khóa học

HTML5 là một ngôn ngữ cấu trúc và trình bày nội dung cho World Wide Web và hiện đang là một trong những công nghệ cốt lõi của Internet đã được rất nhiều công ty lớn trên thế giới chấp thuận: Apple, Google, IBM, Microsoft,...

 HTML5 và CSS3 là các chương trình mới nhất cho việc thiết kế web. Các tính năng video của HTML5 – cho phép đơn giản hoá việc thêm một video vào trang web. HTML5 sẽ cho phép bạn xem video mà không cần sử dụng một plugin như Flash hoặc Silverlight. HTML5 và CSS3 cũng làm cho các ứng dụng Web và các trang web hấp dẫn hơn.

 HTML5 có các tính năng mới được thêm vào giúp cho việc xây dựng ứng dụng web dễ dàng hơn rất nhiều. Ví dụ như nhiều màu sắc hơn và hỗ trợ đường cong, việc làm mờ, góc tròn (thay vì ép buộc các nhà thiết kế web sử dụng các hình ảnh để tạo ra các góc tròn), và dĩ nhiên là cả việc lưu trữ offline. Tất cả những điều này là một trang web trở nên dễ nhìn hơn, bắt mắt hơn và làm cho mọi thứ trở nên sát với những gì mà nhà thiết kế tưởng tượng trong đầu hơn.

  Khóa học HTML5 và CSS3 của OTVietnam được thiết kế dành cho các bạn học viên hoàn toàn chưa biết gì về thiết kế web và cũng như các bạn muốn tìm hiểu thêm một cách có hệ thống về HTML5 và CSS3 để phục vụ cho công việc.

Nội dung khóa học

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

1. Giới thiệu chung HTML5 và CSS3
2. Giới thiệu các điểm mới trong HTML5
3. Giới thiệu các điểm mới trong CSS3
4. Chọn và cài đặt bộ soạn thảo mã website HTML5 và CSS3

PHẦN 2 - LÀM QUEN HTML5 VÀ CSS3

1. Tạo trang web đầu tiên
2. Tiếng Việt trên trang web
3. Sử dụng một số thẻ thông dụng: p, h, strong, em,…
4. Tạo danh sách trong trang
5. Cách khai báo và sử dụng mã CSS3 trong trang HTML5
6. Cách tra cứu giá trị của thuộc tính trong HTML5 và CSS3

PHẦN 3 - HÌNH ẢNH VÀ LIÊN KẾT

1. Gắn link vào chuỗi trên trang
2. Cách chỉ định đường dẫn
3. Chuỗi thay thế hình ảnh
4. Kích cỡ hiển thị hình ảnh
5. Liên kết đến nội dung trong trang
6. Gắn link vào hình ảnh

PHẦN 4 - CÁC ĐIỂM MỚI TRONG HTML5 VÀ CSS3

1. Các thẻ mới quan trọng trong HTML5:

• Thẻ header
• Thẻ header
• Thẻ nav
• Thẻ Section
• Thẻ Article
• Thẻ Aside

2. Định dạng cho các thẻ mới quan trọng HTML5 bằng CSS3
3. Áp dụng định dạng một trang báo mẫu

PHẦN 5 - FORM

1. Giới thiệu Form trong HTML5
2. Các đối tượng hay sử dụng trong form

• Fieldset
• legend
• Label
• Text Input
• Range Input
• Number/Spin Input
• Date Input
• Email Input
• URL input
• Color Picker
• Button
• Submit Input
• Password Input

3. Thuộc tính Placeholder, autocomplete, Autofocus
4. Định dạng cho các đối tượng trên form
5. Ràng buộc dữ liệu trên form bằng thuộc tính Required
6. Ràng buộc dữ liệu trên form bằng thuộc tính pattern
7. Hướng dẫn nhập dữ liệu bằng thuộc tính Title

PHẦN 6 - AUDIO

1. Giới thiệu audio và video trong HTML5
2. Cú pháp sử dụng thẻ Audio
3. Thuộc tính controls
4. Thuộc tính source và type
5. Vấn đề hỗ trợ audio cho nhiều trình duyệt
6. Định dạng Audio List

PHẦN 7 - VIDEO

1. Cú pháp sử dụng thẻ video
2. Thuộc tính source và type
3. Kích cỡ hiển thị video
4. Thuộc tính controls
5. Vấn đề hỗ trợ video cho nhiều trình duyệt
6. Thuộc tính Preload
7. Thuộc tính Autoplay/Muted/Loop
8. Thuộc tính Poster

PHẦN 8 - CANVAS – ĐỒ HỌA TRONG HTML5

1. Giới thiệu canvas
2. Cú pháp sử dụng thẻ canvas
3. Cấu trúc mẫu mã javascript vẽ đồ họa trong canvas
4. Tọa độ trong canvas
5. Vẽ hình chữ nhật
6. Vẽ đường thẳng
7. Vẽ cung tròn/đường tròn
8. Vẽ chuỗi ký tự

PHẦN 9 - BO TRÒN GÓC ĐỐI TƯỢNG

1. Bo tròn đơn lẻ từng góc:

• Border-top-left-radius
• Border-top-right-radius
• Border-bottom-right-radius
• Border-bottom-left-radius

2. Bo tròn góc đối tượng bằng Border-Radius
3. Bo tròn theo giá trị
4. Bo tròn theo tỷ lệ %
5. Bo tròn theo từng chiều: chiều ngang, chiều thẳng đứng

PHẦN 10 – ĐỔ BÓNG BẰNG SHADOW

1. Cú pháp shadow
2. Các thuộc tính của bóng: độ rộng, độ cao, độ mờ, màu sắc
3. Đổ bóng Box
4. Đổ bóng Text
5. Đổ bóng theo chiều ngang
6. Đổ bóng theo chiều thẳng đứng
7. Đổ bóng hỗn hợp nhiều chiều nhiều lớp

PHẦN 11 – BIẾN ĐỔI MÀU SẮC BẰNG GRADIENT

1. Nhược điểm của phương pháp biến đổi màu bằng hình ảnh
2. Cú pháp sử dụng gradient
3. Biến sắc theo chiều thẳng đứng
4. Biến sắc theo chiều ngang
5. Biến sắc theo đường chéo
6. Biến sắc nhiều đợt trong một đối tượng
7. Biến sắc từ tâm đối tượng
8. Biến sắc có tâm tùy chọn

Các bạn học viên có thể đăng ký sử dụng Hosting miễn phí tại Hostinger Vietnam.

Khóa học liên quan

Từ khóa:

Khóa học cùng chuyên mục

Học viên ghi danh khóa này cũng ghi danh: