Lập trình PHP và MySQL

Khóa học trang bị kiến thức cơ bản về PHP và MySQL cho người mới bắt đầu muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình PHP và hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL để thiết kế và xây dựng website.

More details

Giới thiệu khóa học

Hiện nay có đến hàng triệu website được xây dựng và hoạt động trên nền PHP và MySQL vì rất nhiều ưu điểm của bộ đôi này như:

 • Dễ học (có thể học từ chưa biết gì về tin học)
 • Dễ triển khai và bảo trì
 • Miễn phí (PHP, MySQL) và cả nhiều công cụ hỗ trợ
 • Cộng đồng lập trình viên PHP & MySQL rất đông
 • Có sẵn nhiều nền tảng (Framework) ứng dụng được xây dựng trên nên PHP và MySQL.
 • Rất nhiều khách hàng rất ưa chuộng website được xây dựng từ PHP và MySQL do tính dễ hiểu, dễ bảo trì và nâng cấp.

Hơn nữa, thống kê tuyển dụng lập trình viên tại Việt Nam và trên toàn cầu có thế tới hơn 50% là yêu cầu tuyển dụng lập trình viên PHP&MySQL. Chính vì vậy, nắm vững kiến thức cơ bản về PHP và MySQL sẽ tạo rất nhiều cơ hội về việc làm của bất cứ lập trình viên nào.

Khóa học Lập trình PHP và MySQL của OTVietnam được thiết kế nội dung hết sức cô đọng, có ứng dụng thực tế và được giảng dạy bởi giảng viên có nhiều kinh nghiệm trong việc phát triển và triển khai các dự án website lớn được xây dựng trên nền PHP và MySQL.

Nội dung khóa học

PHẦN 1 – GIỚI THIỆU

  • Giới thiệu PHP, MySQL
  • Download và cài đặt Web Server, PHP, MySQL
  • Demo script đầu tiên:  “Hello World”
  • Sử dụng ký tự đặc biệt trong PHP

PHẦN 2 – GIỚI THIỆU MYSQL

  • Sử dụng Phpmyadmin
  • Giới thiệu Database và Sql trong MySQL
  • Tạo Database
  • Tạo, xóa, sửa Table
  • Truy vấn dữ liệu trong Phpmyadmin

PHẦN 3 – KIỂU DỮ LIỆU, BIẾN và HẰNG TRONG PHP

  • Các Kiểu dữ liệu trong PHP
  • Biến và hằng trong PHP
  • Định nghĩa và sử dụng Biến trong PHP
  • Type Casting
  • Code Demo

PHẦN 4 –  MẢNG (ARRAYS)

  • Giới thiệu và khai báo Array
  • Sử dụng Array: Delete, Foreach, Sort, Count, Print, Search, Rand
  • Associative Arrays
  • Multidimensional Arrays
  • Super Global Arrays
  • Code Demo

PHẦN 5 –  BIỂU THỨC VÀ CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN

  • Biểu thức điều kiện đơn giản
  • Biểu thức điều kiện phức tạp
  • Cấu trúc điều khiển: IF/ELSE/ELSE IF
  • Cấu trúc điều khiển: Switch/Case/Break
  • Code Demo

PHẦN 6 –  CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN LẶP (LOOP)

  • For Loops
  • While Loops
  • Do While Loops
  • Foreach Loops
  • Break & Continue
  • Code Demo

PHẦN 7 – SỬ DỤNG CÁC HÀM THÔNG DỤNG TRONG PHP

  • Nhóm các hàm về chuỗi
  • Nhóm các hàm về toán học
  • Nhóm các hàm về thời gian
  • Khai bào và sử dụng hàm tự tạo
  • Code Demo

PHẦN 8 – THAO TÁC DỮ LIỆU MYSQL TỪ PHP

  • Kết nối Database
  • Đọc và hiển thị dữ liệu từ MySQL
  • Thêm dữ liệu vào table
  • Xóa dữ liệu trong table
  • Cập nhật dữ liệu trong table
  • Code Demo

Các bạn học viên có thể đăng ký sử dụng Hosting miễn phí tại Hostinger Vietnam.

Khóa học liên quan

Từ khóa:

Khóa học cùng chuyên mục