Khóa học Lập trình JAVA

Học phí: 390 000 ₫

Khóa học Lập trình Java giúp học viên có thể:

• Biết cách thiết lập môi trường lập trình java.

• Hiểu rõ mô hình lập trình hướng đối tượng trong java.

• Có thể tự phát triển các ứng dụng tạo bởi ngôn ngữ java.

• Nắm bắt phương pháp viết ứng dụng android.

• Chuẩn bị cho học viên cơ hội nghề nghiệp lập trình mobile chuyên nghiệp trong tương lai.

More details

Hotline tư vấn: 098765 8143

Giới thiệu khóa học

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình trình hướng đối tượng đang được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay và thực sự ấn tượng khi JAVA được sử dụng làm nền tảng phát triển các ứng dụng trên hệ điều hành Android - đây là một hệ điều hành phổ biến nhất dành cho điện thoại thông minh và máy tính bảng.

Với những ưu điểm vượt trội như: độc lập với nền tảng, khả năng tái sử dụng, tính tương thích, khả năng mở rộng và dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác,… Java đã trở thành một trong những công nghệ phổ biến nhất hiện nay để phát triển ứng dụng.

Trong khóa học, giảng viên sẽ hướng dẫn cho các bạn học viên các kiến thức cơ bản về môi trường JAVA và lập trình JAVA với mục tiêu giúp các bạn có thể tự nghiên cứu hoặc tham gia chuyên sâu các chuyên đề về lập trình Android.

Ngoài học liệu chính là các video hướng dẫn từng bước cụ thể & rõ ràng, mỗi bài học đều có code nguồn kèm theo để các bạn tham khảo. Khi tham gia, các bạn học viên có thể trao đổi với giảng viên. Khóa học do giảng viên Nguyễn Mạnh Thường hướng dẫn chính.

Nội dung khóa học

PHẦN 1: MỞ ĐẦU

• Giới thiệu chung

• Môi trường lập trình Java

• Ứng dụng java đầu tiên: Hello World

PHẦN 2: CÁC KIỂU DỮ LIỆU CƠ BẢN

• Byte

• Short

• Int

• Long

• Float

• Double

• Boolean

• Char

PHẦN 3: PROGRAMMING IN ECLIPSE

• Cài đặt Eclipse trên Windows

• Ứng dụng Hello World trong Eclipse

• Debug trong Eclipse

• JUnit testing in Eclipse

PHẦN 4: VARIABLES, CONSTANTS, CASTING & COMMENTS

• Variables

• Constants

• Math Library

• Casting

• Comments

PHẦN 5: STRINGS

• Chuỗi

• Kết nối chuỗi & Ví dụ

• Strings & ví dụ

PHẦN 6: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN TRONG JAVA

• If Then Else

• Các toán tử so sánh

• Nhiều điều kiện kết hợp

• Switch

• While, do while

• For loop

• break và continue

PHẦN 7: PHƯƠNG THỨC (METHODS) TRONG JAVA

• Khái niệm

• Khai báo phương thức

• Sử dụng phương thức

• Ví dụ: Khai báo phương thức tìm max trong hai số

• Ví dụ: Kiểm tra tính chẵn lẻ của 1 số nguyên

PHẦN 8: CLASSE

• Classes with Static Methods

• Classes with Instance Methods

• Constructors

PHẦN 9: INHERITANCE, INTERFACES, VÀ ABSTRACT CLASSES

• Kế thừa (Inheritance)

• Interface

• Lớp ảo (Abstract Classes)

PHẦN 10: ARRAYS

• Arrays

• Arrays of Objects

• ArrayLists

• Foreach

Yêu cầu khóa học

Học viên chỉ cần có kiến thức cơ bản về sử dụng máy tính.

GIẢNG VIÊN

KS.Nguyễn Mạnh Thường

KS.Nguyễn Mạnh Thường

Chuyên gia lập trình Android & iOS

Giảng viên Nguyễn Mạnh Thường là một lập trình viên chuyên nghiệp với gần 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình cho mobile trên cả hai nền tảng Android và iOS. 

Mr.Thường đã có 3 năm làm việc tại Bohemian Innovation Vietnam (http://bohemianinnovation.com) và hiện đang công tác tại công ty Mulodo Vietnam (http://www.mulodo.com.vn).

Với kinh nghiệm thực tế phong phú, GV Nguyễn Mạnh Thường sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng tiếp cận và nắm vững một trong những kỹ năng lập trình sôi động nhất hiện nay.

Khóa học liên quan

Từ khóa:

Khóa học cùng chuyên mục

Học viên ghi danh khóa này cũng ghi danh: