Thông báo

Kể từ ngày 15/1/2019, Trang ghi danh của DaihocCongdong sẽ được tạm dừng để nâng cấp.

Các bạn đã ghi danh vẫn vào lớp học bình thường: https://lophoc.daihoccongdong.edu.vn

Bạn sẽ được tự động chuyển vào trang lớp học online trong 10 giây. Nếu trình duyệt không tự động chuyển được, vui lòng nhấn vào link ở trên!

Cảm ơn bạn thật nhiều và đừng ngần ngại liên hệ ngay với chúng tôi khi cần trợ giúp!

Hotline: 098765 8143

Email: daihoccongdong@gmail.com