Khóa học Thiết kế và Lập trình Game2D nâng cao

Học phí: 790 000 ₫

Mục tiêu khoá học này là hướng dẫn học viên nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế và lập trình game bằng Unity, đặc biệt chú trọng đến việc xử lý các animation trong game.

More details

Giới thiệu khóa học

Ngành học Thiết kế và Lập trình game có thể nói là HOT nhất hiện nay không chỉ ở Việt Nam mà đang diễn ra trên toàn cầu.

Sự thành công của Nguyễn Hà Đông với game Flappy Bird đã đem lại sự khích lệ rất lớn cho các bạn trẻ có nhiều đam mê và hoài bão.

Đặc biệt, không chỉ có tổ chức mà bất kỳ cá nhân nào cũng có thể tìm kiếm cơ hội thành công cho mình nhờ vào kiến thức phát triển game chuyên nghiệp.

Khóa học được thiết kế có hệ thống, dễ học và do giảng viên nhiều kinh nghiệm của OTVietnam trực tiếp giảng dạy và hỗ trợ.

Bình luận

Thêm bình luận

Khóa học Thiết kế và Lập trình Game2D nâng cao

Khóa học Thiết kế và Lập trình Game2D nâng cao

Mục tiêu khoá học này là hướng dẫn học viên nghiên cứu chuyên sâu về thiết kế và lập trình game bằng Unity, đặc biệt chú trọng đến việc xử lý các animation trong game.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

Giới thiệu chung Video
Import Game Assets Video
PandaSaigon Game Assets (.ZIP) File
Tạo prefab cho các loại xe Video
Tạo prefab cho các gift và enemy Video
Tạo Background cho Level 1 Video
Tạo Background cho Level 1 (tt) Video
Tạo gameobject cho Panda Video
Panda animation - Standing & Jumping Video
Panda animation - Walking Video
Thiết lập rigibody và collision các gameobject trong Level 1 Video
Điều khiển di chuyển Panda Video
Điều khiển di chuyển Panda (tt) Video
Phát hiện và xử lý các va chạm trong game Video
Thiết kế Level 2 cho game Video
Script điều khiển các gameobject trong Level 2 Video
Bổ sung âm thanh cho các sự kiện trong game Video
Thiết kế các màn hình còn lại cho game Video
Script điều khiển các menu và button Video
Xử lý điểm trong game Video
Camera trong game Video
Sử dụng UI để thiết kế màn hình Game Settings Video
Thiết lập thông số nhạc nền và âm thanh trong màn hình Settings Video
PandaSaigonProject.zip (To Setting Scene) - SourCode Demo File
PandaSaigonProject.zip (Setting hoan chinh) - SourCode Demo File
Tích hợp màn hình Settings cho game Video

Khóa học liên quan

Từ khóa:

Khóa học cùng chuyên mục