Lập trình iOS

Học phí: 490 000 ₫

Khóa học giúp học viên nắm vững được các kiến thức về iOS và kỹ năng có thể phát triển các ứng dụng iOS cho iPhone và iPAD.

More details

Giới thiệu khóa học

Công nghệ iOS (iPod Touch, iPhone & iPad) của Apple là một trong những nền tảng công nghệ trên smartphoners và tablets nổi tiếng nhất hiện nay với hàng trăm triệu thiết bị trên toàn thế giới đã được cài đặt sử dụng. Hơn thế nữa, bất cứ developer nào cũng có thể phát triển phần mềm trên nền công nghệ iOS và phân phối đến thị trường toàn cầu một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua hệ thống AppStore của Apple. Vì thế, xây dựng và kinh doanh các ứng dụng và game trên nền iOS cũng trở thành một thị trường hết sức sôi động và béo bở, đồng thời cũng tạo ra một lượng rất lớn cơ hội việc làm cho các cá nhân đam mê lĩnh vực lập trình hoặc kinh doanh trên nền iOS của Apple.

Dựa trên học liệu do OTVietnam cung cấp cùng với sự hỗ trợ đắc lực của giảng viên, khóa học này sẽ giúp cho các bạn học viên có được kiến thức rất cơ bản để phát triển thành một lập trình viên iOS chuyên nghiệp.

Bình luận

Thêm bình luận

Lập trình iOS

Lập trình iOS

Khóa học giúp học viên nắm vững được các kiến thức về iOS và kỹ năng có thể phát triển các ứng dụng iOS cho iPhone và iPAD.

NỘI DUNG KHÓA HỌC

1. Giới thiệu ios Video
2. xCode và cài đặt Video
3. Tạo chương trình đầu tiên trên iOS Video
4. Giới thiệu máy ảo iOS Video
5. Vòng đời ứng dụng iOS Video
6. Truy xuất dữ liệu máy ảo Video
7. NSLog - debug trong iOS Video
Code demo phần 1 File
1. Mô hình MVC Video
2. Mô hình MVC (tt-2) Video
3. Thiết Kế Ứng Dụng Singleview - Storyboards Video
4. Use Storyboards to Design User Interface Video
Code demo phần 2 File
UIView and UIControl Video
UIView and UIControl (tt-2) Video
UIView and UIControl (tt-3) Video
UIView and UIControl (tt-4) Video
UIView and UIControl (tt-5) Video
UIView and UIControl (tt-6) Video
UIView and UIControl (tt-7) Video
UIView and UIControl (tt-8) Video
UIView and UIControl (tt-9) Video
UIView and UIControl (tt-10) Video
Autolayout Video
Thiết kế giao diện Universal chạy trên cả iPad và iPhone Video
Code demo phần 3 File
Actions and Outlets Video
Actions and Outlets (tt-2) Video
Actions and Outlets (tt-3) Video
Actions and Outlets (tt-4) Video
Code demo phần 4 File
UIView and UIViewController Video
UIView and UIViewController (tt-2) Video
UIView and UIViewController (tt-3) Video
UIView and UIViewController (tt-4) Video
UIView and UIViewController (tt-5) Video
Code demo phần 5 UIView and UIViewController File
Using UITableView and UITable ViewController Video
Using UITableView and UITable ViewController (tt-2) Video
Using UITableView and UITable ViewController (tt-3) Video
Using UITableView and UITable ViewController (tt-4) Video
Using UITableView and UITable ViewController (tt-5) Video
Using UITableView and UITable ViewController (tt-6) Video
Using UITableView and UITable ViewController (tt-7) Video
Code demo phần 6 File
Using SQLite to Manage Data in iOS Apps Video
Using SQLite to Manage Data in iOS Apps (tt-2) Video
Using SQLite to Manage Data in iOS Apps (tt-3) Video
Using SQLite to Manage Data in iOS Apps (tt-4) Video
Using SQLite to Manage Data in iOS Apps (tt-5) Video
Code demo phần 7 (Chưa hoàn chỉnh) File
Code demo phần 7 (hoàn chỉnh) File
Multimedia trong iOS Video
Multimedia trong iOS (tt-2) Video
Multimedia trong iOS (tt-3) Video
Multimedia trong iOS (tt-4) Video
Code demo phần 8 Multimedia File
Code apps hoàn chỉnh Recorder File

GIẢNG VIÊN

KS.Nguyễn Mạnh Thường

KS.Nguyễn Mạnh Thường

Chuyên gia lập trình Android & iOS

Giảng viên Nguyễn Mạnh Thường là một lập trình viên chuyên nghiệp với gần 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình cho mobile trên cả hai nền tảng Android và iOS. 

Mr.Thường đã có 3 năm làm việc tại Bohemian Innovation Vietnam (http://bohemianinnovation.com) và hiện đang công tác tại công ty Mulodo Vietnam (http://www.mulodo.com.vn).

Với kinh nghiệm thực tế phong phú, GV Nguyễn Mạnh Thường sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng tiếp cận và nắm vững một trong những kỹ năng lập trình sôi động nhất hiện nay.

Khóa học liên quan

Từ khóa:

Khóa học cùng chuyên mục