Lập trình iOS

Khóa học giúp học viên nắm vững được các kiến thức về iOS và kỹ năng có thể phát triển các ứng dụng iOS cho iPhone và iPAD.

More details

Hotline tư vấn: 098765 8143

Giới thiệu khóa học

Công nghệ iOS (iPod Touch, iPhone & iPad) của Apple là một trong những nền tảng công nghệ trên smartphoners và tablets nổi tiếng nhất hiện nay với hàng trăm triệu thiết bị trên toàn thế giới đã được cài đặt sử dụng. Hơn thế nữa, bất cứ developer nào cũng có thể phát triển phần mềm trên nền công nghệ iOS và phân phối đến thị trường toàn cầu một cách nhanh chóng và dễ dàng thông qua hệ thống AppStore của Apple. Vì thế, xây dựng và kinh doanh các ứng dụng và game trên nền iOS cũng trở thành một thị trường hết sức sôi động và béo bở, đồng thời cũng tạo ra một lượng rất lớn cơ hội việc làm cho các cá nhân đam mê lĩnh vực lập trình hoặc kinh doanh trên nền iOS của Apple.

Dựa trên học liệu do DaihocCongdong cung cấp cùng với sự hỗ trợ đắc lực của giảng viên, khóa học này sẽ giúp cho các bạn học viên có được kiến thức rất cơ bản để phát triển thành một lập trình viên iOS chuyên nghiệp.

Nội dung khóa học

Phần 1: Giới thiệu và cài đặt

1. Giới thiệu ios, xCode và cài đặt

2. Debug trong xCode

3. NSLog

4. Tạo chương trình đầu tiên trên iOS: Hello World

5. Giới thiệu máy ảo iOS, truy xuất dữ liệu máyảo

6. Quản lý bộ nhớ trong IOS

7. The App Life Cycle

Phần 2: Designing a user interface

1. MVC

2. Thiết Kế Ứng Dụng Singleview Với Uibutton,Uitextfield, Uilabel, UIAlertView

3. Interface Builder, Header and ImplementationFiles

4. Use Storyboards to Design User Interface

5. So sánh Storyboard và Interface Builder

 Phần 3: UIView and UIControl

1. Thiết kế giao diện sử dụng UIView:UIImageView, UITextView, UIWebView,

2. Thiết kế giao diện sử dụng UiControl:UISwitch, UISegmentedControl, UISlider,UIStepper

3. Autolayout

4. Phân biệt các loại iPhone trong thiết kế

5. Thiết kế giao diện cho iPad

6. Thiết kế giao diện Universal chạy trên cả iPadvà iPhone

 Phần 4: iOS - Actions and Outlets

1. Giới thiệu chung

2. IBAction

3. IBOutlet

4. IBOutletCollection

5. Delegate and Target-Action Controls

 Phần 5: UIView and UIViewController

1. Giới thiệu chung về các loại Controller

2. UIViewController

3. UINavigationController

4. UITabBarController

5. Kết hợp tabbar và navigation

Phần 6: Using UITableView and UITableViewController

1. UITableView

2. UITableViewDataSource

3. UITable ViewController

4. Images in Tables

5. Adding an Image

6. Selecting Rows

7. Customizing a Table Cell

Phần 7: Using SQLite to Manage Data in iOS Apps

1. Adding a SQLite Database

2. Inserting, Updating, and Deleting Records

3. Code Demo Apps Note

Phần 8: Multimedia

1. Multimedia trong iOS

2. Views with DB

3. Audio Management

4. Video trong IOS

5. Code demo Apps music player

Yêu cầu khóa học

Học viên cần có kiến thức cơ bản về Lập trình Objetive C hoặc SWift

GIẢNG VIÊN

KS.Nguyễn Mạnh Thường

KS.Nguyễn Mạnh Thường

Chuyên gia lập trình Android & iOS

Giảng viên Nguyễn Mạnh Thường là một lập trình viên chuyên nghiệp với gần 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình cho mobile trên cả hai nền tảng Android và iOS. 

Mr.Thường đã có 3 năm làm việc tại Bohemian Innovation Vietnam (http://bohemianinnovation.com) và hiện đang công tác tại công ty Mulodo Vietnam (http://www.mulodo.com.vn).

Với kinh nghiệm thực tế phong phú, GV Nguyễn Mạnh Thường sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng tiếp cận và nắm vững một trong những kỹ năng lập trình sôi động nhất hiện nay.

Khóa học liên quan

Từ khóa:

Khóa học cùng chuyên mục

Học viên ghi danh khóa này cũng ghi danh: