Lập trình Objective C và Swift

Đây là khóa học cơ bản dành cho đối tượng học viên chưa có kiến thức về lập trình Objective-C và có thể chưa biết về lập trình.

Khoá học giúp học viên nắm bắt được kiến thức và kỹ năng về lập trình Objective-C, lập trình hướng đối tượng để bắt đầu học lập trình các ứng dụng và game trên iOS dành cho iPhone và iPad.

Khóa học đã cập nhật thêm ngôn ngữ SWIFT mới phát hành của Apple.

More details

Hotline tư vấn: 098765 8143

Giới thiệu khóa học

Objective-C là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng được dùng để viết các ứng dụng cho iPhone và iPad, và Object-C nằm trong số ba ngôn ngữ lập trình thịnh hành nhất hiện nay, vượt qua cả C++, Visual Basic và PHP. Các chuyên gia đánh giá ngôn ngữ này cũng dễ sử dụng hơn nhiều ngôn ngữ khác, giúp ai cũng có thể tự tìm hiểu, tiếp cận và học hỏi. Vì thế, không ít em mới là học sinh tiểu học đã có thể sử dụng Objective-C để viết ứng dụng cho iPhone.

Với các bài giảng dễ hiểu và gắn liền thực tiễn, Khóa học sẽ trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng cơ bản về lập trình Objective-C để chuẩn bị cho lập trình iOS. Sau khi kết thúc thời gian học chính thức, học viên sẽ có thêm 30 ngày để vừa học vừa ôn thi trắc nghiệm và làm đồ án.

Học viên có thể được cấp miễn phí và gửi tận nhà Chứng nhận nếu vượt qua bài thi trắc nghiệm và thực hiện hoàn thành đồ án cuối khóa do giảng viên hướng dẫn. Chứng nhận do Công ty Đầu tư Giáo dục Mekong cấp.

Nếu bạn có khả năng tự học thì đừng phí thời gian đi học và tiền bạc ở các trường vì hầu như mọi thứ đã có ở đây.

Nội dung khóa học

BÀI 1 – GIỚI THIỆU

1. Giới thiệu Objective-C
2. Các Framework
3. xCode, Download và cài đặt
4. Cách tạo một dự án
5. Hàm main()

BÀI 2: C CĂN BẢN

1. Comment
2. Biến
3. Hằng
4. Các phép toán
5. Các phép so sánh
6. Vòng lặp
7. Con trỏ

BÀI 3: HÀM

1. Giới thiệu
2. Cú pháp căn bản
3. Từ khóa tĩnh
4. Hàm tĩnh
5. Biến cục bộ
6. Hàm thư viện

BÀI 4: CLASS

1. Giới thiệu
2. Tạo Class
3. Class Interface
4. Thực thi trong một class
5. Sử dụng Class
6. Phương thức và thuộc tính trong class
7. Phương thức khởi tạo

BÀI 5: THUỘC TÍNH

1. Chỉ thị @property
2. Getter và Setter
3. Thuộc tính readonly
4. Thuộc tính nonatomic
5. Thuộc tính strong 
6. Thuộc tính weak

BÀI 6: PHƯƠNG THỨC

1. Quy định đặt tên
2. Viết tắt
3. Các thông số
4. Giá trị trả về
5. Gọi phương thức
6. Gọi lồng nhau

BÀI 7: CATEGORIES

1. Giới thiệu
2. Chuẩn bị môi trường
3. Tạo Category
4. Sử dụng Category

BÀI 8: EXCEPTIONS & ERRORS

1. Giới thiệu chung
2. Giới thiệu Exception
3. Sử dụng Exception
4. Exception dựng sẵn
5. Exception tự tạo
6. Giới thiệu Lỗi (error)
7. Bắt lỗi
8. Các lỗi đã được định nghĩa
9. Định nghĩa Lỗi mới

BÀI 9: GIỚI THIỆU iOS

1. Giới thiệu chung iOS
2. Lập trình cho iOS cần những gì?
3. So sánh iOS và Android trên phương diện developer

BÀI 10: NGÔN NGỮ SWIFT

1. Giới thiệu ngôn ngữ SWIFT
2. Các ưu điểm nổi bật của SWIFT so với Objective C
3. Developer: Sự khác biệt cơ bản giữa Ojective-C và SWIFT

BÀI 11: SWIFT CĂN BẢN

1. Toán tử cơ bản
2. String và Character
3. Array
4. For, while và do-while, switch case
5. Cấu trúc rẽ nhánh
6. Hàm trong swift
7. Lớp trong swift
8. Thừa kế trong swift
9. Structure trong swift
10. Extension trong swift

GIẢNG VIÊN

KS.Nguyễn Mạnh Thường

KS.Nguyễn Mạnh Thường

Chuyên gia lập trình Android & iOS

Giảng viên Nguyễn Mạnh Thường là một lập trình viên chuyên nghiệp với gần 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lập trình cho mobile trên cả hai nền tảng Android và iOS. 

Mr.Thường đã có 3 năm làm việc tại Bohemian Innovation Vietnam (http://bohemianinnovation.com) và hiện đang công tác tại công ty Mulodo Vietnam (http://www.mulodo.com.vn).

Với kinh nghiệm thực tế phong phú, GV Nguyễn Mạnh Thường sẽ giúp các bạn học viên nhanh chóng tiếp cận và nắm vững một trong những kỹ năng lập trình sôi động nhất hiện nay.

Khóa học liên quan

Từ khóa:

Khóa học cùng chuyên mục

Học viên ghi danh khóa này cũng ghi danh: